Kielce v.0.8

Literatura

  spotkania, inne  

46. Ogólnopolski Turniej Recytatorski im. Leopolda Staffa!

Miejskie Centrum Kultury, Skarżysko-Kamienna Literatura 46. Ogólnopolski Turniej Recytatorski im. Leopolda Staffa!

InfoDrodzy recytatorzy, wywodziciele, śpiewający poezję, instruktorzy, wszyscy miłośnicy „żywego słowa''!!!

Zapraszamy do Skarżyska-Kamiennej na 46 edycję Ogólnopolskiego Turnieju Recytatorskiego im. Leopolda Staffa!

Przyjeżdżajcie! 7 - 9 grudnia 2018 r. - by po raz czterdziesty szósty ”śpiewać pochwałę życia…”


Regulamin

Organizatorzy - Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej
Patronat - Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej Konrad Krönig
Cele Turnieju
Doskonalenie sztuki słowa i warsztatu, poszukiwanie nowych środków artystycznego wyrazu.
Wspieranie twórców amatorów w dziedzinie kultury żywego słowa na na szczeblu ogólnopolskim.
Integracja środowisk artystycznych.
Stworzenie warunków do prezentowania wartościowych, różnorodnych i nowatorskich form wypowiedzi artystycznych.
Popularyzacja związków wybitnego polskiego poety Leopolda Staffa z naszym miastem.
Termin
Turniej odbędzie się w dniach od 7 – 9 grudnia 2018 r.
Miejskie Centrum Kultury ul. Słowackiego 25
Rozpoczęcie Turnieju 7 grudnia o godz. 16.00
Warunki uczestnictwa
ukończone 16 lat
przygotowanie repertuaru nie prezentowanego w poprzednich edycjach naszego turnieju

udział w eliminacjach i zakwalifikowanie się do finału

(nie dotyczy laureatów ogólnopolskich konkursów recytatorskich i imiennie zaproszonych recytatorów) obecność od początku do końca Turnieju!!
Repertuar

Uczestników obowiązuje przygotowanie i prezentacja dowolnego tekstu literackiego z literatury polskiej bądź światowej. Ilość tekstów do prezentacji (wiersz, proza, collage tekstów) oraz forma wypowiedzi artystycznej jest dowolna (recytacja, „wywiedzione ze słowa”, poezja śpiewana).
Dodatkowo uczestnik może ubiegać się o nagrodę za wybór i interpretację utworu Leopolda Staffa.
W odniesieniu do poezji śpiewanej obowiązują zasady: dopuszcza się wyłącznie muzykę własną, nowo skomponowaną
Kryteria oceny:

dobór repertuaru

interpretacja utworów

kultura słowa

wartość artystyczna prezentacji
Jawna ocena prezentacji turniejowych bez podziału na kategorie.
Nagrody
W Turnieju przyznane zostaną nagrody pieniężne i rzeczowe:
- nagroda główna GAŁĄZKA WIKLINY
- nagroda specjalna za interpretację wiersza Leopolda Staffa i nagroda publiczności
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i upominki.
Zgłoszenia
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 22 listopada b.r.
Nasz adres:
Miejskie Centrum Kultury
ul. Słowackiego 25
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. (41) 25-31-482; 535 979 166
fax (41) 25-31-482 wew. 140
adres mailowy: jagodzianka56@o2.pl
Uczestnicy, instruktorzy i obserwatorzy ponoszą następujące koszty:
akredytacja dla recytatorów, instruktorów;160 zł płatna na konto Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej lub na miejscu w dniu konkursu.Getin Noble Bank S.A. nr 96 15 60 00 13 21 33 74 51 40 00 00 01
koszty podróży

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
• Administratorem danych osobowych uczestników jest Miejskie Centrum Kultury im. Leopolda Staffa w Skarżysku - Kamiennej z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej przy ul. Słowackiego 25 reprezentowana przez Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury im. Leopolda Staffa w Skarżysku-Kamiennej. Funkcję Inspektora ochrony danych w Miejskim Centrum Kultury im. Leopolda Staffa w Skarżysku-Kamiennej pełni Pan Michał Łabuda. Kontakt z Inspektorem możliwy jest pod numerem telefonu (41) 2531482 wew. 114 lub pisemnie na adres skrzynki elektronicznej: michal@mck.skarzysko.pl
• Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu uczestnictwa w turnieju recytatorskim.
• Uczestnik posiada prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania; 2) usunięcia danych osobowych;
3) ograniczenia przetwarzania; 4) wniesienia sprzeciwu; 5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uczestnik uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
• Podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne.

Jednocześnie informujemy, że wypełniając kartę zgłoszenia do turnieju recytatorskiego, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych przez Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej.

Error connecting to mysql